Dyrektor: Edward Biernacki 19 września 2014. imieniny: Konstancja, January
INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
 
Istnieje możliwość wydawania obiadów od 8 września 2014 r. Osoby zainteresowane wykupieniem obiadów, proszone są o zgłoszenie dzieci w świetlicy szkolnej. Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez OPS jest złożenie wniosku.   ...więcej
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
 
Do 15 września 2014 r. do dyrektora szkoły można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie  ...więcej
KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w świetlicy bądź u wychowawcy dziecka prawidłowo oraz kompletnie wypełnionej karty w wyznaczonym przez szkołę terminie tj. do 10 września 2014 r.  ...więcej
PLAN
 
TYGODNIOWY ROZKŁAD OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  ...więcej
NAUCZYCIELE
 
GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  ...więcej
Dni wolne
 
Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015  ...więcej
Harmonogram
 
HARMONOGRAM PRAC W ZAKRESIE OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  ...więcej
Dofinansowanie zakupu podręczników "WYPRAWKA SZKOLNA"
 
Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 10 września 2014 r.  ...więcej
NASZ ELEMENTARZ - informacje dla Rodziców
 
Szanowni Rodzice, od 1 września 2014 r. dzieci, które pójdą do pierwszej klasy szkoły podstawowej, otrzymają bezpłatny podręcznik (elementarz) do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.  ...więcej
PODRĘCZNIKI - OP i SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Szkolny zbiorczy zestaw podręczników i zeszytów ćwiczeń wybranych przez nauczycieli do poszczególnych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach w roku szkolnym 2014/2015  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 120
Następne >>